Cho tập hợp (A = ( ( - 7; - 4; - 1;2;3) ) ). Viết tập hợp (B ) gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp (A. )


Câu 77318 Thông hiểu

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 7; - 4; - 1;2;3} \right\}\). Viết tập hợp \(B\) gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp \(A.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tìm số đối của mỗi phần tử thuộc tập hợp \(A\) bằng cách sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

+ Từ đó viết tập hợp \(B.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.