Nếu (40m ) biểu diễn độ cao là (40m ) thì ( - 25m ) biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển là:


Câu 77328 Thông hiểu

Nếu \(40m\) biểu diễn độ cao là \(40m\) thì \( - 25m\) biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Mực nước biển được xem là gốc 0 của trục số. Người ta dùng số nguyên âm để biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển, số nguyên dương biển diễn độ cao trên mực nước biển.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.