Trên trục số điểm A cách gốc (5 ) đơn vị về phía bên trái, điểm B cách điểm A là (4 ) đơn vị về phía bên phải. Hỏi điểm B cách gốc bao nhiêu đơn vị?


Câu 77334 Vận dụng

Trên trục số điểm A cách gốc \(5\) đơn vị về phía bên trái, điểm B cách điểm A là \(4\) đơn vị về phía bên phải. Hỏi điểm B cách gốc bao nhiêu đơn vị?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào trục số để xác định.
Lưu ý: Gốc trên trục tọa độ là điểm \(0.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.