Chon phương án sai khi nói về các tính chất của chất khí


Câu 77974 Thông hiểu

Chon phương án sai khi nói về các tính chất của chất khí


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...