Choose a sentence which has the same meaning as the original one. We shouldn't throw the bottles away. They can be collected and recycled.


Câu 77991 Thông hiểu

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We shouldn't throw the bottles away. They can be collected and recycled.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: từ nối

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.