Choose a sentence which has the same meaning as the original one.We save water. We wont have to suffer from water shortage.


Câu 77994 Thông hiểu

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We save water. We wont have to suffer from water shortage.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.