Cho a là số không âm, b là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 7800 Nhận biết

Cho $a$ là số không âm, $b$ là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.