Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng (1,(5.10^5)Pa ) thì thể tích biến đổi (3 ) lít. Nếu áp suất của lượng khí đó tăng ((3.10^5)Pa ) thì thể tích biến đổi (5 ) lít. Biết nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích ban đầu của khí là:


Câu 78012 Vận dụng

Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng \(1,{5.10^5}Pa\) thì thể tích biến đổi \(3\) lít. Nếu áp suất của lượng khí đó tăng \({3.10^5}Pa\) thì thể tích biến đổi \(5\) lít. Biết nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích ban đầu của khí là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng định luật Bôilơ - Mariốt: \(pV = h/s\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.