Điền tiếp vào chỗ trống một câu có hàm ý khích lệ động viên: Chán quá, bài văn hôm nay tớ được có mỗi 5 điểm.Không sao, ……………………..,Cậu lấy đó để tự cố gắng thì sẽ đạt kết quả tốt trong những lần sau này.


Câu 78014 Thông hiểu

Điền tiếp vào chỗ trống một câu có hàm ý khích lệ động viên:


Chán quá, bài văn hôm nay tớ được có mỗi 5 điểm.
Không sao, ……………………..,Cậu lấy đó để tự cố gắng thì sẽ đạt kết quả tốt trong những lần sau này.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Có thể dùng tục ngữ, thành ngữ có hàm ý để khuyên nhủ bạn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.