Một bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ gồm mấy phần?


Câu 78055 Nhận biết

Một bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ gồm mấy phần?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại dàn bài chung của bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.