Kết bài khi phân tích tác phẩm Viếng lăng Bác là?


Câu 78061 Nhận biết

Kết bài khi phân tích tác phẩm Viếng lăng Bác là?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.