Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số (y = ax + b(a # 0). )


Câu 7831 Nhận biết

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số \(y = ax + b(a \ne 0).\)


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.