Cho ba đường thẳng ((d_1):y =  - 2x;(d_2):y =  - 3x - 1; ) ((d_3):y = x + 3. ) Khẳng định nào dưới đây là đúng?


Câu 7840 Vận dụng

Cho ba đường thẳng\({d_1}:y =  - 2x;{d_2}:y =  - 3x - 1;\)

\({d_3}:y = x + 3.\) Khẳng định nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Để xét tính đồng quy của ba đường thẳng cho trước, ta thực hiện các bước sau

Bước 1: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong ba đường thẳng đã cho.

Bước 2: Kiểm tra xem nếu giao điểm vừa tìm được thuộc đường thằng còn lại thì kết luận ba đường thẳng đó đồng quy.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.