Cho đường thẳng  ((d_1):y =  - x + 2 ) và  (d_2):y = 5 - 4x. Gọi A,B lần lượt là giao điểm của (d_1) với (d_2) và (d_1) với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của A và B là


Câu 7843 Vận dụng

Cho đường thẳng  \({d_1}:y =  - x + 2\) và  ${d_2}:y = 5 - 4x$. Gọi $A,B$ lần lượt là giao điểm của ${d_1}$ với ${d_2}$ và ${d_1}$ với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của $A$ và $B$ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng theo các bước

Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đó để tìm hoành độ giao điểm.

Bước 2. Thay hoành độ giao điểm vừa tìm được vào một trong hai phương trình đường thẳng ta tìm được tung độ giao điểm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.