Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng ((d_1):y = ( (m + 2) )x - 3; ) ((d_2):y = 3x + 1 ) và ((d_3):y = 2x - 5 ) giao nhau tại một điểm?


Câu 7845 Vận dụng

Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng \({d_1}:y = \left( {m + 2} \right)x - 3;\)

\({d_2}:y = 3x + 1\) và \({d_3}:y = 2x - 5\) giao nhau tại một điểm?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong ba đường thẳng đã cho.

Bước 2. Thay tọa độ giao điểm vừa tìm được vào đường thẳng còn lại để tìm $m$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.