Tính giá trị của biểu thức A = căn (((( ((a^e) + (b^e)) ))^2) - ((( ((4^((1)(e)))ab) ))^e)) khi a = e;b = 2e.


Câu 788 Vận dụng

Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt {{{\left( {{a^e} + {b^e}} \right)}^2} - {{\left( {{4^{\dfrac{1}{e}}}ab} \right)}^e}} $ khi $a = e;b = 2e$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Rút gọn biểu thức $A$, sử dụng công thức ${\left( {{a^x}} \right)^y} = {a^{xy}}$ và các hằng đẳng thức đã biết.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.