Cho hàm số (f( x ) = tan ( (x - ((2pi ))(3)) ) ). Giá trị (f'( 0 ) ) bằng:


Câu 7897 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \tan \left( {x - \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\). Giá trị \(f'\left( 0 \right)\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\tan \left( {a - b} \right) = \dfrac{{\tan a - \tan b}}{{1 + \tan a.\tan b}}\), sau đó áp dụng quy tắc tính đạo hàm của 1 thương: \(\left( {\dfrac{u}{v}} \right)' = \dfrac{{u'v - uv'}}{{{v^2}}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.