Đạo hàm của hàm số (y = x( (2x - 1) )( (3x + 2) )( (sin x - cos x) )' ) là:


Câu 7899 Thông hiểu

Đạo hàm của hàm số \(y = x\left( {2x - 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {\sin x - \cos x} \right)'\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\(y = x\left( {2x - 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {\sin x - \cos x} \right)' = \left( {6{x^3} + {x^2} - 2x} \right)\left( {\sin x + \cos x} \right)\) sau đó áp dụng quy tắc tính đạo hàm của 1 tích \(\left( {uv} \right)' = u'v + uv'\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Các quy tắc tính đạo hàm Luyện Ngay

Các quy tắc tính đạo hàm - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.