Hàm số (y = (x)((x - 2)) ) có đạo hàm cấp hai là:


Câu 7911 Nhận biết

Hàm số \(y = \dfrac{x}{{x - 2}}\) có đạo hàm cấp hai là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính đạo hàm cấp 1, sau đó tính đạo hàm cấp 2.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.