Hàm số (y = (( ((x^2) + 1) )^3) ) có đạo hàm cấp ba là:


Câu 7912 Nhận biết

Hàm số \(y = {\left( {{x^2} + 1} \right)^3}\) có đạo hàm cấp ba là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cách 1: Sử dụng đạo hàm của hàm số hợp tính lần lượt đạo hàm cấp một, cấp hai, cấp ba.

Cách 2: Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {a + b} \right)^3} = {a^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2} + {b^3}\) trước khi tính đạo hàm.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đạo hàm cấp cao Luyện Ngay

Đạo hàm cấp cao - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.