Đạo hàm cấp hai của hàm số (y = tan x ) bằng:


Câu 7914 Nhận biết

Đạo hàm cấp hai của hàm số \(y = \tan x\) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản và công thức tính đạo hàm của hàm số hợp \(\left( {\dfrac{1}{u}} \right)' = \dfrac{{ - u'}}{{{u^2}}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đạo hàm cấp cao Luyện Ngay

Đạo hàm cấp cao - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.