Xét (y = f( x ) = cos ( (2x - (pi )(3)) ) ). Phương trình ((f^(( 4 )))( x ) =  - 8 ) có nghiệm (x thuộc [ (0;(pi )(2)) ] ) là:


Câu 7918 Thông hiểu

Xét \(y = f\left( x \right) = \cos \left( {2x - \dfrac{\pi }{3}} \right)\). Phương trình \({f^{\left( 4 \right)}}\left( x \right) =  - 8\) có nghiệm \(x \in \left[ {0;\dfrac{\pi }{2}} \right]\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính đạo hàm cấp 4 của hàm số đã cho. Sử dụng công thức tính đạo hàm

\(\left( {\sin u} \right)' = u'.\cos u;\,\,\left( {\cos u} \right)' =  - u'.\sin u\)

+) Giải phương trình lượng giác.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đạo hàm cấp cao Luyện Ngay

Đạo hàm cấp cao - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.