Cho hàm số (y = f( x ) =  - (1)(x) ). Xét hai mệnh đề: (I): (y'' = f''( x ) = (2)(((x^3))) ) (II): (y''' = f'''( x ) =  - (6)(((x^4))) ) Mệnh đề nào đúng?


Câu 7920 Thông hiểu

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - \dfrac{1}{x}\). Xét hai mệnh đề:

(I): \(y'' = f''\left( x \right) = \dfrac{2}{{{x^3}}}\)

(II): \(y''' = f'''\left( x \right) =  - \dfrac{6}{{{x^4}}}\)

Mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính đạo hàm cấp hai và đạo hàm cấp ba của hàm số ban đầu, sử dụng công thức \(\left( {\dfrac{1}{u}} \right)' =  - \dfrac{{u'}}{{{u^2}}}\), đối chiếu với hai mệnh đề của đề bài cho, xét tính đúng sai của các mệnh đề.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đạo hàm cấp cao Luyện Ngay

Đạo hàm cấp cao - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.