Nếu f''( x ) = ((2sin x))((((cos )^3)x)), thì f(x) bằng:


Câu 7923 Vận dụng

Nếu $f''\left( x \right) = \dfrac{{2\sin x}}{{{{\cos }^3}x}}$, thì $f(x)$ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thử từng đáp án

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đạo hàm cấp cao Luyện Ngay

Đạo hàm cấp cao - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.