Cho hàm số (f( x ) = (( (ax + b) )^5) ) (với a, b là tham số). Tính ((f^(( (10) )))( 1 ) ) 


Câu 7924 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {ax + b} \right)^5}\) (với $a, b$ là tham số). Tính \({f^{\left( {10} \right)}}\left( 1 \right)\) 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm số hợp \(\left( {{u^n}} \right)' = n.{u^{n - 1}}.u'\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.