Cho hàm số (y = căn (2x - (x^2)) ). Mệnh đề nào sau đây là đúng ?


Câu 7928 Vận dụng

Cho hàm số \(y = \sqrt {2x - {x^2}} \). Mệnh đề nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính $y’’$, thay vào từng đáp án để xét tính đúng sai của các đáp án.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.