Choose the best answer.“I don’t want to meet him again”, she said. => She said she _______ to meet him again


Câu 79318 Nhận biết

Choose the best answer.

“I don’t want to meet him again”, she said.

=> She said she _______ to meet him again


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Động từ tường thuật “said” chia thì quá khứ nên lời nói trong ngoặc kép phải áp dụng quy tắc lùi thì

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.