Choose the best answer.He asked me _______ swim.


Câu 79319 Nhận biết

Choose the best answer.

He asked me _______ swim.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Tường thuật câu hỏi “yes/ no”

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.