Choose the best answer.He wondered _______ there the next day.


Câu 79324 Thông hiểu

Choose the best answer.

He wondered _______ there the next day.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp

- Động từ tường thuật “wondered” chia thì quá khứ nên lời nói trong ngoặc kép phải áp dụng quy tắc lùi thì

here => there

tomorrow => the next day/ the following day/ the day after

- Dùng "if/ whether" khi chuyển sang câu tường thuật với dạng câu hỏi "Yes-No question"

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.