Choose the best answer.I asked him _______ to buy souvenirs.


Câu 79325 Thông hiểu

Choose the best answer.

I asked him _______ to buy souvenirs.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Câu hỏi với từ để hỏi where khi chuyển sang câu gián tiếp thì lùi thì và chuyển động từ sau chủ ngữ

Cấu trúc: Wh-q + S + V (đã lùi thì)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.