Choose the best answer."If  I were you, I would kept silent”, he said to me. => He advised me __________.


Câu 79327 Thông hiểu

Choose the best answer.

"If  I were you, I would kept silent”, he said to me.

=> He advised me __________.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

khi chuyển sang câu gián tiếp, ta sẽ dùng động từ tường thuật là "advise": 

advised somebody to do something: khuyên ai đó làm việc gì

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.