Choose the best answer."Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. => My friend asked me ________ to Kevin.


Câu 79329 Thông hiểu

Choose the best answer.

"Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.

=> My friend asked me ________ to Kevin.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng quy tắc lùi thì: quá khứ => quá khứ hoàn thành

- Dùng "if/ whether" khi chuyển sang câu tường thuật với dạng câu hỏi "Yes-No question"

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.