Choose the best answer.“You had better go to bed early”, she said. => She advised me _______ early.


Câu 79330 Thông hiểu

Choose the best answer.

“You had better go to bed early”, she said.

=> She advised me _______ early.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

S + advised + O + to-V (khuyên ai đó làm gì)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.