Choose the best answer.“ It’s really nice of you to help me”, Peter said to Jack. => Peter thanked Jack_______ .


Câu 79331 Vận dụng

Choose the best answer.

“ It’s really nice of you to help me”, Peter said to Jack.

=> Peter thanked Jack_______ .


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cấu trúc: thank + O + for V-ing: cảm ơn ai vì đã làm điều gì 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.