Choose the best answer.“ Don’t play games on computer all day”, Tom’s mother said to him. => Tom’s mother warned ________ on computer all day.


Câu 79333 Vận dụng

Choose the best answer.

“ Don’t play games on computer all day”, Tom’s mother said to him.

=> Tom’s mother warned ________ on computer all day.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cấu trúc: warn + O + not to-V warn + O + against + V-ing: cảnh báo, cảnh cáo ai đó đừng làm việc gì

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.