Choose the best answer.“I hear you passed your driving test.Congratulation!”, Peter said to me. => Peter congratulated me _______ my driving test.


Câu 79334 Vận dụng

Choose the best answer.

“I hear you passed your driving test.Congratulation!”, Peter said to me.

=> Peter congratulated me _______ my driving test.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức: congratulate + O + on + V-ing (chúc mừng ai)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.