Choose the best answer.“I’m sorry. I didn’t do my homework,” John said to his English teacher. => John apologised _________ his homework.


Câu 79335 Vận dụng

Choose the best answer.

“I’m sorry. I didn’t do my homework,” John said to his English teacher.

=> John apologised _________ his homework.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Công thức: apologise + to + O+ for + (not) V-ing (xin lỗi ai về việc gì)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.