Choose the best answer.“Don’t forget to take the holiday,” John said. => He reminded me _______ the holiday.


Câu 79340 Vận dụng

Choose the best answer.

“Don’t forget to take the holiday,” John said.

=> He reminded me _______ the holiday.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức:   Cấu trúc với remind

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.