Choose the best answer.“Certainly. I’ll take you to the zoo next Sunday,” he said.  =>   He ______ me to the zoo the next Sunday.


Câu 79342 Vận dụng

Choose the best answer.

“Certainly. I’ll take you to the zoo next Sunday,” he said. 

=>   He ______ me to the zoo the next Sunday.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức:  Cấu trúc với insist

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.