Choose the best answer.“If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to his brother. =>  Mike criticized his brother _______ his bike.


Câu 79343 Vận dụng

Choose the best answer.

“If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to his brother.

=>  Mike criticized his brother _______ his bike.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức:   Cấu trúc với criticize

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.