Choose the best answer.“It’s not a good idea to indulge the children so much”, Mr. Hoang said. =>  Mr. Hoang objected ______ the children so much.


Câu 79344 Vận dụng cao

Choose the best answer.

“It’s not a good idea to indulge the children so much”, Mr. Hoang said.

=>  Mr. Hoang objected ______ the children so much.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức:   Cấu trúc với object

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.