Choose the best answer.Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.


Câu 79392 Nhận biết

Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương pháp:

next weekend: thì tương lai

Sử dụng cấu trúc câu bị động

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Grammar – Câu bị động Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.