Choose the best answer.Our children _______to school by bus every morning.


Câu 79393 Nhận biết

Choose the best answer.

Our children _______to school by bus every morning.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương pháp:

every morning: mỗi sáng => dấu hiệu của thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.