Choose the best answer.I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.


Câu 79394 Nhận biết

Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương pháp:

hate + V-ing = hate + to V

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.