Choose the best answer.The waiter brings me this dish. Cách 1: This dish ________ by the waiter. Cách 2: I _________ by the waiter.


Câu 79406 Vận dụng

Choose the best answer.

The waiter brings me this dish.

Cách 1: This dish ________ by the waiter.

Cách 2: I _________ by the waiter.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại đơn với 2 tân ngữ

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.