Choose the best answer.People believe that 13 is an unlucky number. => 13 _______ an unlucky number.


Câu 79412 Vận dụng

Choose the best answer.

People believe that 13 is an unlucky number.

=> 13 _______ an unlucky number.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động kép

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.