Choose the best answer.He wants _________ by his students.


Câu 79414 Vận dụng

Choose the best answer.

He wants _________ by his students.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động với động từ “want”: want +st + to be +Ved/V3 by (sb)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.