Khi dây treo của vật rắn trong thẳng đứng như hình thì vật có cân bằng không?


Câu 79629 Thông hiểu

Khi dây treo của vật rắn trong thẳng đứng như hình thì vật có cân bằng không?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực

Xem lời giải

...