Tại sao các xe cần cẩu người ta thường chế tạo xe có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp?


Câu 79633 Thông hiểu

Tại sao các xe cần cẩu người ta thường chế tạo xe có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế

Xem lời giải

...