Choose the best answer to fill in the blank.He   _________German so well because he ________from Germany.


Câu 79927 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải thích:

- Câu diễn tả một sự việc thực tế, không có ý nhấn mạnh vào sự tiếp diễn của hành động nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.